پروژه تلویزیون های راهنمای زائر

برای مشاهده تصاویر پروژه کلیک کنید

نمایشگر های آلودگی هوای مشهد

اجرای نمایشگرهای اعلان الودگی هوای مشهد1395

کارگاه ساخت نمایشگر های LED

برای مشاهده تصاویر کارگاه کلیک کنید

برخی از پروژه های انجام شده

برای مشاهده تصاویر پروژه ها کلیک کنید

کارگاه سیما LED در سال 82

کارگاه سیما LED افتتاح 1380